شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار
بهترين و زيباترين چيزهاي جهان رانه ميتوان ديد نه ميتوان لمس کرد؛بلکه در قلب احساس ميشود......._(هلن کلر)

پيام‌هاي اتاق

ساعت دماسنج
الان گروه تعطیل است.
ساعت دماسنج
گروه در پس اين هياهو
از ساعت 10 تا 12
vertical_align_top